EU Cookies Consent by PrivacyPolicies

Celovito. Usmerjeno
k rezultatom.

Kontaktirajte nas!


Izkoristite naše izkušnje in skupaj stopimo korak dalje!

Kot podjetje, ki izvajamo vsestransko svetovanje, se osredotočamo na reševanje operativnih težav, ki vplivajo na osnovno dejavnost naših strank. Prizadevamo si za celovit pristop, ki združuje tehnologijo in ustvarjalnost, da bi z našimi strankami razvili dolgoročne prilagodljive rešitve.Rast je ključna za številna podjetja, vendar le, če upoštevajo celostno strategijo, vključno s potjo in vse do dobičkonosnosti. Naša ekipa izkušenih ustanoviteljev vas podpira pri zbiranju kapitala, uresničevanju rasti in hkratnem spremljanju ekonomije enot.
Da bi odprli nove trge in prodajne priložnosti, da bi na smiseln način še naprej razvijali proizvodne linije ali celotno organizacijo, je pogosto potreben dragocen prispevek od zunaj.

Izkoristite naše izkušnje in skupaj stopimo korak dalje! Pokliči

Kako pripravimo uspešen projekt?

1. korak – Vrednotenje

Med začetnim posvetovanjem določimo trenutno stanje vaše organizacije. Skupaj identificiramo vprašanja, za katera je treba oblikovati rešitve. Njihov namen je opredeliti jasne kazalnike uspešnosti, na podlagi katerih lahko merimo napredek med celotnim projektom.

2. korak – Strategija in načrtovanje

Po opredelitvi specifičnih problemov sodelujemo z vami pri razvoju konkretnega akcijskega načrta, ki omogoča časovno in stroškovno učinkovit razvoj vašega podjetja, v katerega vključimo tudi vaše prepoznane potenciale .

3. korak – Izvajanje

V obliki praktičnega svetovanja vas aktivno podpiramo v procesu izvajanja in sprejmemo vse potrebne ukrepe za doseganje visokokakovostnih rezultatov v določenem časovnem okviru.

4. korak – Rezultati

Glede na obseg projekta morajo biti prvi rezultati vidni v nekaj dneh ali tednih. Sodelujemo z vami pri razvoju razširljivih procesov in mehanizmov poročanja, ki omogočajo nadzor v realnem času.

Naroči ponudbo! Naroči!

Storitve

Vsa pravna razmerja imajo svoje posledice, zato jih je potrebno skrbno urediti, jih negovati in spremljati. Veliko podjetij nima svoje pravne ali kadrovske službe, številni so tudi tisti posamezniki, ki se za poslovno pot šele odločajo in nimajo ustreznega znanja ali izkušenj.

Vsekakor je naša naloga in želja biti AKTIVNA podpora pri ustanavljanju in poslovanju naših strank, torej vas razbremeniti in vam omogočiti, da svoj čas in energijo vlagate v razvoj svojega podjetja.

Vse se začne pri kakovostnih temeljih, torej ustreznih notranjih aktih in pravilnikih z delovnopravnega področja, ki so: •pravilnik o letnem dopustu, •pravilnik o preprečevanju mobinga, •pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, •akt o sistemizaciji delovnih mest, •pravilnik o delovnih razmerjih, •pravilnik o jubilejnih nagradah, •pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti, •pravilnik o delovnem času preko polnega delovnega časa in •vsi obrazci, ki so potrebni za zakonito odrejanje nadurnega dela itd.

Na podlagi veljavne delovno-pravne zakonodaje vam uredimo ustrezno dokumentacijo za vodenje in arhiviranje osebnih map zaposlenih, z vso spremno dokumentacijo od začetka do zaključka delovne poti posameznega zaposlenega:

•pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o zaposlitvi poslovodnih oseb,
•odločbe o odmeri letnega dopusta,
•odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. dokumentacijo, vezano na zaključek delovnega razmerja itd.
Imate idejo, nov produkt, nov projekt? S primernim poslovnim svetovanjem vam lahko pomagamo do njihove uresničitve. Ker gre za izredno specifično področje, ga prilagajamo vsaki stranki in njenim potrebam. Svetovanje je lahko enkratno, periodično (vezano na projekt) ali dolgoročno. Nudimo:

• Pomoč in svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju podjetja,
• Paniranje in razvoj poslovanja,
• Priprava finančnih načrtov,
• Izdelava poslovnih,
• Priprava kompenzacij, asignacij in cesij,
• E-izvršbe,
• Analize finančnega poslovanja in ocene poslovnih partnerjev,
• Due diligence,
• Drugo poslovno svetovanje.
Številna podjetja še vedno ne poznajo nepovratnih spodbud, kako in za kaj jih lahko pridobijo. Ne poznajo njihovih prednosti ali koristi.

Poznamo decentralizirane in centralizirane javne razpise. Decentralizirani so vsi tisti javni razpisi, ki se izvajajo na nacionalni/regionalni ravni in so v domeni pristojnih nacionalnih institucij (ministrstev, skladov, agencij in ostalih organov v sestavi)

V tem programskem obdobju je največ decentraliziranih sredstev usmerjenih v:
1. podjetništvo in tehnologijo
2. internacionalizacija
3. regionalni razvoj
4. turizem

Centralizirani razpisi so v domeni organov Evropske komisije, usklajeni s programi, ki jih ta sprejema (DG Enterprise & Industry, DG Education & Training, DG Environment, DG Employment and Social Affairs, DG Economic and Financial Affairs, DG Research and Innovation).

V primerjavi z decentraliziranimi razpisi so centralizirani kompleksnejši, predvidevajo večje število projektov, projekti se izvajajo dlje časa in temu primerno višje so tudi finančne spodbude. Posledično je tudi stopnja zahtevnosti priprave in vodenja teh projektov višja.
Potrebujete obratna sredstva ali sredstva za nove investicije, želite pridobiti ugoden bančni kredit?

Za vas:
• izvedemo finančni pregled podjetja,
• poiščemo najugodnejšo ponudbo na trgu,
• izdelamo in pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev financiranja in
• oddamo dokumentacijo pristojni instituciji.
Slovenski trg je majhen in zato sili podjetja tudi na tuje trge. Stroški vstopa na tuji trg so običajno precej visoki. Najprej je treba raziskati trg, navade kupcev, njihovo kulturo in preveriti regulatorne omejitve, ki veljajo v novem prostoru. To lahko za vas naredimo mi, smo vaš IDEALEN partner za širitev na tuje trge.
Izobraževanja izvajamo za določene ciljne skupine in odgovarjamo na potrebe, ki jih podjetje izrazi.

Novice

Spletno stran www.sconsulting.si sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S Consulting je uspešno kandidiral na Javnem pozivu za »Digitalni marketing« Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Javni poziv je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Cilj Javnega poziva je spodbuditi slovenska podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

www.eu-skladi.si

Preberi več

Aktualni razpisi

1.   SPODBUJANJE PARTNERSTEV ZA UČINKOVITEJŠI NASTOP NA TUJIH TRGIH 2020–2022
Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

2.   VZPOSTAVITEVALI NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost svojega poslovanja,izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Preberi več

KONTAKTIRAJTE NAS!

Naslov

S CONSULTING, Željka Zaić s.p.
Koprska ulica 2, 6310 Izola
Prosim izberite zanimano storitev

* Ta polja so obvezna.